Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych04.07.2017 r.  

Lista operacji złożonych w ogłoszonym naborze w ramach zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

Termin publikacji ogłoszenia – 05.05.2017 r. 

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: