Dwudniowy wyjazd studyjny do „Garncarskiej Wioski”!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach projektu pn. „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego na swoim obszarze do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska”, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017 r.

Zaproszenie na dwudniowy wyjazd studyjny

Karta zgłoszenia