Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych – promocja i współpraca – 22.11.2017 r. 

Lista operacji złożonych w ogłoszonym naborze w ramach zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych – promocja i współpraca

Termin publikacji ogłoszenia – 29.09.2017 r. 

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: