Lista operacji wybranych i niewybranych dla zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców – po odwołaniach, 06.07.2018 r.

Lista operacji wybranych i niewybranych w ramach zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców21.06.2018 r.

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach zakresu 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców21.06.2018 r.

Termin publikacji ogłoszenia – 07.05.2018 r. 

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: