Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty z powodu złożenia zbyt małej liczby projektów/zadań, uniemożliwiającej przygotowanie wniosku grantowego składanego przez LGD do Zarządu Województwa (wniosek składany przez LGD do ZW powinien składać się z co najmniej 2 zadań).

Termin publikacji ogłoszenia – 07.05.2018 r. 

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: