Aktualności-18.06.2021 r. - biuro w Krzyni czynne do godz.11:00 - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

18.06.2021 r. - biuro w Krzyni czynne do godz.11:00

Aktualności » 18.06.2021 r. - biuro w Krzyni czynne do godz.11:00

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, że biuro LGD PDS w Krzynia dnia 18 czerwca 2021 r. będzie czynne do godziny 11:00. Natomiast otwarte pozostaje biuro w Bytowie. Pracownicy dostępni są dla Państwa pod adresami mailowymi oraz telefonami komórkowymi.