Aktualności-Biuro LGD PDS nieczynne w dn. 06-07.11.2019 r. - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Biuro LGD PDS nieczynne w dn. 06-07.11.2019 r.

Aktualności » Biuro LGD PDS nieczynne w dn. 06-07.11.2019 r.

W związku z wyłączeniem prądu w dniach 06-07.11.2019 r. w mejscowości Krzynia, biuro LGD PDS w tych dniach będzie nieczynne. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikami biura.

 

Przepraszamy za utrudnienia.