Aktualności-Biuro LGD PDS nieczynne! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Biuro LGD PDS nieczynne!

Aktualności » Biuro LGD PDS nieczynne!

Dnia 9 stycznia 2020 r. biuro LGD PDS w Krzyni jest nieczynne! 

Prosimy o kontakt z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tel. 533 339 188 / 533 339 187.