Aktualności-Biuro LGD PDS w Krzyni zamknięte - 8.10.2021 r. - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Biuro LGD PDS w Krzyni zamknięte - 8.10.2021 r.

Aktualności » Biuro LGD PDS w Krzyni zamknięte - 8.10.2021 r.

Szanowni Państwo, 

 

W związku z organizacją finału konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza informujemy, że biuro LGD w dniu 8 października 2021 r. będzie zamknięte. 

Kontakt z pracownikami pod numerami telefonów komórkowych: 533 339 188 oraz 533 339 187.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Zespół LGD PDS