Aktualności-Biuro LGD PDS zamknięte w dniu 07.06.2022 r. - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Biuro LGD PDS zamknięte w dniu 07.06.2022 r.

Aktualności » Biuro LGD PDS zamknięte w dniu 07.06.2022 r.

LGD PDS informuje, że w dniu 07 czerwca 2022 r. biuro w Krzyni będzie zamknięte. 

Kontakt z pracownikami biura pod numerami telefonów komórkowych: 533 339 188 lub 533 339 187.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Zespół LGD PDS