Aktualności-Biuro w Krzyni NIECZYNNE 20 sierpnia 2020 r. - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Biuro w Krzyni NIECZYNNE 20 sierpnia 2020 r.

Aktualności » Biuro w Krzyni NIECZYNNE 20 sierpnia 2020 r.

W związku z planowaną przerwą w dostawie prądu w miejscowości Krzynia, informujemy, iż dnia 20 sierpnia 2020 r. biuro LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni będzie tego dnia nieczynne.

W związku z powyższym Zespół LGD PDS pracował będzie zdalnie i dostępny będzie do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 533 339 187 oraz 533 339 188 lub pod adresami mailowymi poszczególnych pracowników. 

Biuro LGD PDS w Bytowie (w Kaszubskim Inkubatorze Technologicznym) będzie OTWARTE w godzinach pracy, tj. 8:00 - 16:00.