Aktualności-Cykl warsztatów "Kierownik wypoczynku" z certyfikatem MEN - zapraszamy! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Cykl warsztatów "Kierownik wypoczynku" z certyfikatem MEN - zapraszamy!

Aktualności » Cykl warsztatów "Kierownik wypoczynku" z certyfikatem MEN - zapraszamy!

Szanowni Państwo! 

 

W imieniu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pt. Mobilna Animatornia II. W ramach cyklu uczestnicy nabędą kwalifikacje "kierownika wypoczynku" wraz z certyfikatem MEN potwierdzającym uzyskanie uprawnień. 

Cykl realizowany będzie w formie trzech trzydniowych zjazdów (z noclegiem dla uczestników). 

Terminy: 9 - 11.09.2020 r.
23 - 25.09.2020 r.
7 - 9.10.2020 r.

Każdy dzień zjazdu rozpoczyna się o godz. 9:00 a kończy o godz. 18:00. 

Miejsce: Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny (uczestnicy zapewnione mają przeprowadzenie warsztatów przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, noclegi oraz wyżywienie; dojazd na miejsce warsztatów po stronie uczestników). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w dokumentach zamieszczonych poniżej: 

ZAKRES CYKLU SZKOLENIOWEGO (program)

REGULAMIN UCZESTNICTWA (rekrutacja)

KARTA ZGŁOSZENIA + RODO