Aktualności-Dostępność Biura LGD PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Dostępność Biura LGD PDS

Aktualności » Dostępność Biura LGD PDS

Szanowni Państwo, 

w związku z zaistniałą sytuacją zdecydowaliśmy o ograniczeniu obsługi bezpośredniej interesantów. 

Biuro w Krzyni (od dziś, 17. marca 2020 r. do odwołania) obsługiwane jest przez jednego pracownika, pozostali pracownicy pracują zdalnie. Bardzo prosimy o zamianę bezpośrednich wizyt w biurze na rzecz konsultacji telefonicznych lub emailowych. Wszelkie dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro LGD PDS 

Krzynia 16, 76 - 248 Dębnica Kaszubska 

 

Pracownicy są dostępni dla Was  w normalnych godzinach pracy biura pod adresami email:

Dyrektor Biura LGD PDS - Marcin Heron - m.heron@pds.org.pl 

Specjaliści ds. projektów: 

Sylwia Wyrzykowska - s.wyrzykowska@pds.org.pl

Aneta Czechowska - Grzelak - a.czechowska-grzelak@pds.org.pl 

Piotr Pradella - p.pradella@pds.org.pl