Aktualności-Dwudniowy wyjazd studyjny do Gospodarstwa Opiekuńczego "Toskania Kociewska"! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Dwudniowy wyjazd studyjny do Gospodarstwa Opiekuńczego "Toskania Kociewska"!

Aktualności » Dwudniowy wyjazd studyjny do Gospodarstwa Opiekuńczego "Toskania Kociewska"!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Słowińska Grupa Rybacka w ramach projektu pn. „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i osoby fizyczne prowadzące agroturystykę lub gospodarstwo rolne, które są zainteresowane utworzeniem „Gospodarstwa Opiekuńczego”, jako innowacyjnej formy działalności ramach przedsiębiorstwa społecznego na swoim obszarze do wzięcia udziału wyjeździe studyjnym  do Gospodarstwa Opiekuńczego „Toskania Kociewska”, który odbędzie się w dniach 13 – 14 września 2018 r.

Zaproszenie na dwudniowy wyjazd studyjny

Karta zgłoszenia

Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”

W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej

W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej (województwa pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” będzie poświęcone realizowanym szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, geograficzne dla rozwoju lokalnego. W seminarium udział wezmą w charakterze panelistów osoby z różnych sektorów, realizujące ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze oraz realizujące ideę wiosek tematycznych, wpływające na rozwój lokalny w istotny sposób. Podczas seminarium przewidziano również warsztaty dotyczące realizacji projektów współpracy, które stanowić będą propozycję dyskusji o napotykanych barierach jak również sposobach ich przezwyciężania.


Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w zamieszczonym poniżej programie.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Terminal Pasażerski – ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00, zakończenie o 15.00. Zgłoszeń należy dokonać wysyłając zgłoszenie mailowo pod wskazany niżej adres mailowy. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Sylwia Wyrzykowska – tel. 59 81 32 200, e-mail: s.wyrzykowska@pds.org.pl.

 

Seminarium w Darłowie, 28 września 2018 r. (zaproszenie + program)