Aktualności-Granty - wsparcie integracji i aktywizacji społeczności - wyniki ostatecznej oceny - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Granty - wsparcie integracji i aktywizacji społeczności - wyniki ostatecznej oceny

Aktualności » Granty - wsparcie integracji i aktywizacji społeczności - wyniki ostatecznej oceny

28 kwietnia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi podjęła ostateczne uchwały o wyborze do dofinansowania grantów złożonych w naborze oznaczonym numerem 16/2021/G w ramach zakresu 1.1.1.2 "Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej"

W odpowiedzi na rozpoczęty z dniem 26 lutego 2021 r. nabór wniosków wpłynęło 21 operacji, natomiast w limicie środków finansowych zaplanowanych na dany nabór zmieściło się 13 operacji. 

Wyniki oceny znajdują się na liście operacji wybranych do dofinansowania dostępnej TUTAJ