Aktualności-Jak zmienia się obszar PDS dzięki środkom UE? - ankieta - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Jak zmienia się obszar PDS dzięki środkom UE? - ankieta

Aktualności » Jak zmienia się obszar PDS dzięki środkom UE? - ankieta

Szanowni mieszkańcy obszaru działania Partnerstwa Dorzecze Słupi

 

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Waszej społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi na terenie gmin powiatu słupskiego: Dębnica Kaszubska, Damnica, Potęgowo, Główczyce i gmin powiatu bytowskiego: Bytów, Miastko, Borzytuchom, Studzienice, Czarna Dąbrówka, Tuchomie, Parchowo, Trzebielino oraz Kołczygłowy.

Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa trudności oraz obraz Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Link do ankiety:
http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=5b3fc3346dba159d2982e49eee3f785b