Aktualności-Jarmark Pomorski w Bytowie! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Jarmark Pomorski w Bytowie!

Aktualności » Jarmark Pomorski w Bytowie!

W niedzielę 5 sierpnia na bytowskim rynku odbędzie się Jarmark Pomorski. O godzinie 10.00 rynek zamieni się w Targ Wielobranżowy. Będzie można nabyć produkty regionalne, rękodzielnicze, rolnicze, pojawią się stoiska turystyczne, sportowe, twórców ludowych, itp. Od godziny 14.00 odbywać się będzie festyn rodzinny z konkursami, zabawami, strefą malucha. Gwiazdami wieczoru będą zespoły wykonujące muzykę irlandzką oraz celtycką z oprawą taneczną Stonehenge i Cailins.

Program Jarmarku