Aktualności-Konkurs na stanowisko Animatora! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konkurs na stanowisko Animatora!

Aktualności » Konkurs na stanowisko Animatora!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza konkurs na stanowisko Animatora/Animatorkę OWES oraz Trenera/Trenerkę, więcej informacji w załączniku.   

Treść ogłoszenia 

Klauzula informacyjno - rekrutacyjna