Aktualności-Konkurs Społeczni Aktywni - ostatnie dni na złożenie wniosku! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konkurs Społeczni Aktywni - ostatnie dni na złożenie wniosku!

Aktualności » Konkurs Społeczni Aktywni - ostatnie dni na złożenie wniosku!

Do 15 grudnia można składać wnioski o przyznanie środków na realizację inicjatyw na obszarze LGD PDS dla grup formalnych i nieformalnych w ramach konkursu Społeczni Aktywni! Ponieważ 15- sty grudnia wypada w sobotę to przedłużamy ten termin do 17 grudnia! 

Społeczni Aktywni to konkurs w ramach ktorego grupy formalne lub nieformalne mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi mogą starać się o dofinansowanie inicjatyw, których cele jest wsparcie aktywizacji społeczności lokalnej obszaru LGD PDS. Dofinansowanie nawet do 2 tysięcy złotych na inicjatywę! 

 

Więcej szczegółowych informacji pod poniższym linkiem: 

pds.org.pl/inicjatywy-lgd/spoleczni-aktywni.html