Aktualności-Konkurs "Weki z Pomorskiej Spiżarni" - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konkurs "Weki z Pomorskiej Spiżarni"

Aktualności » Konkurs "Weki z Pomorskiej Spiżarni"

Prowadzisz działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego? Marynujesz lub kisisz? Masz oryginalny przepis na przygotowanie przetworów? Zgłoś się do konkursu na najlepszy produkt lokalny. Możesz wygrać nawet trzy tysiące złotych.

 

Zgłoszenia można przesyłać od 1 do 15 października 2020 r.

Kulinarny konkurs

Konkursów kulinarnych jest wiele, ale konkurs Weki z Pomorskiej Spiżarni jest wyjątkowy. – Organizując ten konkurs chcemy zwiększyć zainteresowanie lokalnymi produktami rolno- spożywczymi,  przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z surowców z własnej uprawy, hodowli lub chowu – mówi Aneta Gajger, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Konkurs ma także na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do korzystania z rolniczego handlu detalicznego, który może być dodatkowym źródłem dochodów. – Chcemy także zwiększyć zainteresowanie mieszkańców naszego województwa  produktami jakie oferują lokalni przetwórcy. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne – dodaje Gajger.

Weki i przetwory

Zgłoszone do konkursu produkty będą oceniane w trzech kategoriach: produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszane. Produkty muszą być wytwarzane w sposób niemasowy. – Wszystkie produkty muszą być zawekowanie i być w minimum 50 proc. przygotowane ze składników z własnego gospodarstwa. Ważne jest także, aby były przygotowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa żywności i miały datę przydatności do spożycia nie krótszą niż 10 dni od daty dostarczenia produktu komisji konkursowej – wyjaśnia przedstawicielka UMWP.

Co oceni komisja?

Komisja powołana przez marszałka województwa pomorskiego oceniać będzie  smak, zapach i wygląd przetworów. Liczyć się będzie także ogólna prezentacja produktu. – Dodatkowe punkty będzie można zdobyć np. za niepowtarzalną recepturę czy specjalny sposób obróbki  – mówi Aneta Gajger. – Liczyć się będą również posiadane przez wytwórcę certyfikaty np. ekologiczne – dodaje. Zgłoszenia należy przesyłać od 1 do 15 października. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2020 r.

PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA