Aktualności-Konsultacje dla przedsiębiorców do 29-ego października! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konsultacje dla przedsiębiorców do 29-ego października!

Aktualności » Konsultacje dla przedsiębiorców do 29-ego października!

W związku z planowanym na 30 października 2019 r. Posiedzeniem Rady LGD PDS informujemy, że dnia 30 października pracownicy biura LGD PDS nie będą świadczyć usług doradczych. Ostatni dzień w którym można konsultować dokumenty to 29 października, jednakże należy umawiać sie telefonicznie z pracownikami LGD, aby upewnić się, że wolne są jeszcze terminy spotkań. 

Dodatkowo, ostatni dzień przyjmowania wniosków, tj. 31 października jest dniem, w którym nie odbywają się konsultacje wniosków. Oznacza to, że tego dnia do biura LGD PDS powinna trafić kompletna dokumentacja. 

Na komplet dokumentów składa się:

1. wniosek o przyznanie pomocy wraz z wszystkimi oryginalnymi załącznikami (najlepiej ułożonymi zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do wniosku) spakowany w skoroszyt lub segregator - 2 EGZEMPLARZE!

2. wersja elektroniczna dokumentów (wniosek + biznesplan w wersji edytowalnej + skanowane załączniki) nagrana na płycie CD lub pendrive. 

 

Wnioski przyjmujemy do 31 października 2019 r. do godz. 15:00. Prosimy nie zostawiać składania wniosków do ostatniej chwili, pod koniec dnia, aby uniknąć czekania w kolejce do przyjęcia.