Aktualności-Konsultacje dot. przedsięwzięć i budżetu nowej LSR PDS na lata 2023-2027! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konsultacje dot. przedsięwzięć i budżetu nowej LSR PDS na lata 2023-2027!

Aktualności » Konsultacje dot. przedsięwzięć i budżetu nowej LSR PDS na lata 2023-2027!

Szanowni Państwo, mieszkańcy obszaru LGD PDS,
zapraszamy do zapoznania się z projektem przedsięwzięć, budżetu i wskaźników Nowej Lokalnej Strategii Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2023 - 2027.                                                                       

Poniżej zamieszczamy tabelę do konsultacji.
Na państwa uwagi czekamy do 25.05.2023 r do godz. 15.00.

Przedsięwzięcia LGD PDS

Budżet

Tabela uwag

Pozdrawiam
Zespół Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi