Aktualności-Konsultacje nad zmianami LSR PDS na lata 2016-2023! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konsultacje nad zmianami LSR PDS na lata 2016-2023!

Aktualności » Konsultacje nad zmianami LSR PDS na lata 2016-2023!

Zapraszamy mieszkańców powiatu bytowskiego (Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) i powiatu słupskiego (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo) do udziału w konsultacjach społecznych nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i przesłanie ewentualnych uwag lub nowych propozycji zmian na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 18 czerwca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres biuro@pds.org.pl

Formularz zgłaszania uwag do LSR PDS