Aktualności-Listy złożonych wniosków są dostępne! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Listy złożonych wniosków są dostępne!

Aktualności » Listy złożonych wniosków są dostępne!

Lista wniosków złożonych w naborze na granty (nr naboru 10/2019/G) - http://pds.org.pl/fileadmin/user_upload/00_rejestr_10_2019_G_wsparcie_aktyw.pdf

 

Lista wniosków złożonych w naborze dla przedsiębiorców na wsparcie rozwoju poprzez tworzenie nowych miejsc pracy (nr naboru 12/2019) - http://pds.org.pl/fileadmin/user_upload/00_rejestr_12_2019_rozwoj.pdf

 

Lista wniosków złożonych w naborze dla przedsiębiorców na wsparcie utrzymania miejsc pracy (nr naboru 13/2019) - http://pds.org.pl/fileadmin/user_upload/00_rejestr_13_2019_utrzymanie.pdf