Aktualności-Mobilna Animatornia, czyli szkolenia dla działaczek i działaczy - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Mobilna Animatornia, czyli szkolenia dla działaczek i działaczy

Aktualności » Mobilna Animatornia, czyli szkolenia dla działaczek i działaczy

Cykl szkoleń „Mobilna Animatornia” obejmuje:

 

  • Warsztaty w zakresie metod pracy animatora, prowadzenia diagnozy i animacji w środowisku lokalnym, budowania relacji w środowisku
  • Tworzenie projektów, planów działań i rozwoju instytucji oraz pozyskiwanie środków na działania
  • Część zajęć ma charakter outdoorowy (praca w terenie)
  • Praca w grupach
  • Realizacja własnej inicjatywy – drobne wsparcie finansowe (200 zł) dla animatorów na realizację inicjatyw w swoim środowisku pracy

 

Liczba godzin – 56 godzin dydaktycznych

Liczba dni – 7 dni zajęć

Miejsce realizacji – różne lokalizacje (powiat bytowski i/lub słupski)

 

Wstępne terminy szkoleń:

- 28 lutego – 1 marca 2019 r.  (szkolenie dwudniowe z noclegiem)

- 26 kwietnia 2019 r.

- 15 maja 2019 r.

- 27 maja 2019 r.

- 12 – 13 czerwca 2019 r. (szkolenie dwudniowe z noclegiem)

 

Certyfikat ukończenia cyklu szkoleń otrzymają osoby, które były obecne podczas 6 dni zajęć.

Organizator zapewnia ciepły posiłek i przerwy kawowe oraz noclegi w przypadku szkoleń dwudniowych. Organizator nie zapewnia dojazdu.

Organizatorem jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi.

 

ZASADY REKRUTACJI 

Karta zgłoszenia (wraz z obowiązkowym oświadczeniem RODO) - PDF

Karta zgłoszenia (wraz z obowiązkowym oświadczeniem RODO) - Word

Zakres cyklu szkoleń "Mobilna Animatornia"