Aktualności-Oceń jakość działań komunikacyjnych PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oceń jakość działań komunikacyjnych PDS

Aktualności » Oceń jakość działań komunikacyjnych PDS

Zachęcamy do wypowiedzenia się w zakresie działań komunikacyjnych podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi! 

Nasza strona www, fanpage na Facebooku, SMS od PDS, newsletter, artykuły w prasie... Który sposób komunikowania uważasz za najlepszy? Oceń nas w ankiecie, której wypełnienie zajmie ok. 3 minut. Pomóż nam komunikować się lepiej, efektywniej i efektowniej :) 

 

Link do ankiety utworzonej na formularzach google: https://goo.gl/forms/I1IdFoHJ5J6OYSTc2 

Dziękujemy za każdą odpowiedź!