Aktualności-Oceń nas w ankiecie! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oceń nas w ankiecie!

Aktualności » Oceń nas w ankiecie!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zachęca do oceny świadczonych usług doradczych. Jeśli korzystaliście Państwo z doradztwa pracowników biura LGD PDS uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, ok. 2-minutowej zamieszczonej pod poniższym linkiem.

Jest to dla nas cenna informacja o tym, nad czym możemy pracować, aby jak najbardziej spełniać Państwa oczekiwania.

https://komunikacjalgdpds.webankieta.pl/