Aktualności-Oceń usługi doradcze LGD PDS! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oceń usługi doradcze LGD PDS!

Aktualności » Oceń usługi doradcze LGD PDS!

Jeśli korzystaliście Państwo z usług doradczych świadczonych przez pracowników biura LGD PDS w Krzyni lub Bytowie w 2018 roku to zachęcamy do podzielenia się z nami Waszą opinią poprzez krótką, ok. 3-minutową ankietę. 

Jest to dla nas ważna informacja, ponieważ daje nam wiedzę o tym, czy przekazywane podczas doradztwa wiadomości są jasne, a sposób ich przekazywania czytelny dla odbiorców. Cały czas chcemy nad sobą pracować - dajcie nam znać w czym jesteśmy dobrzy, a co moglibyśmy poprawić. 

 

Link do ankiety stworzonej na formularzach google: https://goo.gl/forms/5VpCF0adn4P1HMUv2 

Dziękujemy za każdą odpowiedź!