Aktualności-Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych!

Aktualności » Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosiło nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych