Aktualności-Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych!

Aktualności » Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosiło nabór wniosków w ramach Zakresu 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

 

 

 

Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”

W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej

W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej (województwa pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” będzie poświęcone realizowanym szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, geograficzne dla rozwoju lokalnego. W seminarium udział wezmą w charakterze panelistów osoby z różnych sektorów, realizujące ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze oraz realizujące ideę wiosek tematycznych, wpływające na rozwój lokalny w istotny sposób. Podczas seminarium przewidziano również warsztaty dotyczące realizacji projektów współpracy, które stanowić będą propozycję dyskusji o napotykanych barierach jak również sposobach ich przezwyciężania.


Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w zamieszczonym poniżej programie.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Terminal Pasażerski – ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00, zakończenie o 15.00. Zgłoszeń należy dokonać wysyłając zgłoszenie mailowo pod wskazany niżej adres mailowy. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Sylwia Wyrzykowska – tel. 59 81 32 200, e-mail: s.wyrzykowska@pds.org.pl.

 

Seminarium w Darłowie, 28 września 2018 r. (zaproszenie + program)