Aktualności-Pomóżmy Kindze i jej Synowi! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Pomóżmy Kindze i jej Synowi!

Aktualności » Pomóżmy Kindze i jej Synowi!

Kinga Szlendakowska i jej syn Tomasz z Miastka

potrzebują pomocy w walce z rakiem !!!

Marzeń i planów było wiele, ale nowotwór złośliwy pokrzyżował im wszystkie szyki. Teraz trwa walka, o życie i zdrowie.