Aktualności-Przypominamy o ogłoszonych konkursach! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Przypominamy o ogłoszonych konkursach!

Aktualności » Przypominamy o ogłoszonych konkursach!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przypomina, że dnia 1 października kończymy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach 2 zakresów dot.: