Aktualności-Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/V/2019/OWES - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/V/2019/OWES

Aktualności » Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/V/2019/OWES

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, że w związku z zakończoną procedurą składania ofert na przeprowadzenie trzech szkoleń otwartych w zakresie pełnej księgowości rachunkowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim w ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, złożona została tylko jedna oferta. 

1. Biuro Rachunkowe Joanna Katarzyńska, Wrzeście 105, 76-200 Słupsk - oferta otrzymała 100,00 pkt. 

W związku z powyższym oferta złożona przez Biuro Rachunkowe Joanna Katarzyńska została wybrana przez Zamawiającego.