Aktualności-Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 3/III/2019/OWES - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 3/III/2019/OWES

Aktualności » Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 3/III/2019/OWES

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, że w związku z zakończoną procedurą składania ofert na przeprowadzenie dwudniowego szklenia otwartego pt. "RODO - unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej" w subregionie słupskim w ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, złożone zostały następujące oferty: 

1. Andrzej Rybus-Tołłoczko, ul. Kasprowicza 119a/2, 01-949 Warszawa - oferta otrzymała 100,00 pkt,

2. Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań - oferta otrzymała 71,00 pkt,

3. Michał Cupiał, ul. Jagiellońska 59/212, 10-283 Olsztyn - oferta otrzymała 64,41 pkt,

4. Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady - oferta otrzymała 64,28 pkt.

W związku z powyższym oferta złożona przez Andrzeja Rybus-Tołłoczko otrzymała najwyższą ocenę i tym samym została wybrana przez Zamawiającego.