Aktualności-Społeczni - Aktywni! ruszają! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Społeczni - Aktywni! ruszają!

Aktualności » Społeczni - Aktywni! ruszają!

Konkurs "Społeczni - Aktywni" - edycja III skierowany jest dla grup formalnych (np. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich) oraz nieformalnych (rady sołeckie, grupy zainteresowań), które chcą poświęcić wolny czas na realizację inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i środowiska w którym żyją lub pracują. 

Do zdobycia 1,800 zł na inicjatywę, czyli małe działanie, które stanowi część większej układanki, jaką jest społeczność naszego obszaru, budowanie relacji w tej społeczności, poczucia wspólnoty i sprawczości. To jest fajne :)

Myślałeś lub myślałaś kiedyś o zrobieniu czegoś ciekawego i pożytecznego dla społeczności, której jesteś częścią? Dajemy Wam szansę, aby zrealizować swoje pomysły i plany w sposób łatwy i przyjemny! 

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę: zakładka INICJATYWY LGD -> Społeczni Aktywni lub poprzez poniższy link:

http://pds.org.pl/inicjatywy-lgd/spoleczni-aktywni.html 

Termin składania wniosków: 16 grudnia 2020 r.