Aktualności-Społeczni - Aktywni - wyniki konkursu - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Społeczni - Aktywni - wyniki konkursu

Aktualności » Społeczni - Aktywni - wyniki konkursu

 Przedstawiamy wyniki konkursu Społeczni - Aktywni edycja 4! 

W 4 edycji konkursu do realizacji wybrano aż 11 spośród 13 zgłoszonych inicjatyw! Poniżej zamieszczono tabelę, z której dowiedzą się Państwom kto i jaki pomysł będzie realizował w najbliżyszym czasie dzięki dotacji z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi! Wygranym gratulujemy! 

WYNIKI
Społeczni - Aktywni - edycja 4 (ogłoszenie: 7 grudnia 2021 r., realizacja: 30 czerwca 2022 r.)
  WNIOSKODAWCA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA DOTACJA
1 Grupa Brzozaki Nasza ziemia rodzi kamienie … i drzewa                     2 500,00                  2 000,00
2 Stowarzyszenie Loko-Motywa "Podróż do krainy zmysłów"                     2 900,00                  2 000,00
3 Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury "Bazuny" Kreatywne ferie - warsztaty SERIGRAFII (sitodruku)                     2 000,00                  2 000,00
4 Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej w Motarzynie "Piłka siatkowa - zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska"                     3 400,00                  2 000,00
5 Przyjaciele Nożyna Na ludowo - Nożyno pod skrzydłami anioła                     2 000,00                  2 000,00
6 Fundacja z Wizją ZIARENKO DO ZIARENKA - BIORÓŻNORODNOŚĆ DLA DZIECI W PRAKTYCE                     2 900,00                  2 000,00
7 Stowarzyszenie "Szansa na więcej" "seniorzy na szlaku Słowian"                     2 690,00                  2 000,00
8 Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach Do dzieła! – warsztaty malarskie dla mieszkańców gminy Główczyce                     2 000,00                  2 000,00
9 Grupa artystyczna GWASZ Spotkania z Badzikiem - mała forma artystycznej ekspesji i identyfikacji                      2 000,00                  1 000,00
10 Muzyczni amatorzy z KGW "Płomyk" Tuchomko Śpiew lekiem na…                     2 275,00                  2 000,00
11 Ojcowie w Bytowie Zawodowy  świat ojców                     1 850,00                  1 000,00
       SUMA:                 20 000,00