Aktualności-Spotkanie informacyjne - realizacja i rozliczanie projektów grantowych! Zapraszamy - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Spotkanie informacyjne - realizacja i rozliczanie projektów grantowych! Zapraszamy

Aktualności » Spotkanie informacyjne - realizacja i rozliczanie projektów grantowych! Zapraszamy

19 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie odbędzie się spotkanie dotyczące realizacji i rozliczania projektów grantowych, którego celem jest wzmocnienie wiedzy grantobiorców w zakresie zapisów umowy o powierzenie grantów oraz realizacji zadania grantowego tak, aby jak najłatwiej i najsprawniej rozliczyć zrealizowane zadanie. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Należy jedynie zgłosić uczestnictwo:

1. telefonicznie pod numerem telefonu: 59 81 32 200 lub 533 339 188, lub 

2. mailowo, na adres: biuro@pds.org.pl 

Spotkanie potrwa ok . 1,5 godziny. 

Zapraszamy grantobiorców, którzy podpisali umowę o realizacji grantu lub oczekują na podpisanie takiej umowy.