Aktualności-Stowarzyszenie "Wiatr w Żagle" zaprasza na imprezę do Budowa! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Stowarzyszenie "Wiatr w Żagle" zaprasza na imprezę do Budowa!

Aktualności » Stowarzyszenie "Wiatr w Żagle" zaprasza na imprezę do Budowa!

STOWARZYSZENIE „WIATR W ŻAGLE” z Budowa zaprasza w dniu 11 sierpnia 2018 r. w godz. 14.00-18.00 mieszkańców wsi Budowo i gminy Dębnica Kaszubska do udziału w imprezie rekreacyjno-sportowej „Budowo na zdrowo”, promującej zdrowy i aktywny tryb życia oraz spędzaniu wolnego czasu w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Zielona siłownia zewnętrzna Budowo” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program imprezy