Aktualności-Szkolenia - Księgowość i RODO w NGO! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkolenia - Księgowość i RODO w NGO!

Aktualności » Szkolenia - Księgowość i RODO w NGO!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenia dot. prowadzenia księgowości oraz zastosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych w NGO. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy swoją wiedzę i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym. Zapewniamy catering, materiały szkoleniowe oraz zwracamy część kosztów podróży i pokrywamy koszt opieki nad osobami zależnymi. Miejsce i termin szkoleń jest podany w zaproszeniu. Z kolei formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą elektroniczną do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 na adres p.pradella@pds.org.pl

Zaproszenie na szkolenia

Formularz zgłoszeniowy