Aktualności-Szkolenie wstępne dla Grupy Inicjatywnej poza nami! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkolenie wstępne dla Grupy Inicjatywnej poza nami!

Aktualności » Szkolenie wstępne dla Grupy Inicjatywnej poza nami!

W dniu 09 listopada br. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie odbyło się szkolenie dla członków grupy nieformalnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”. Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD PDS i dot. wzmocnienia kompetencji i poszerzenia wiedzy członków grupy nieformalnej z zakresu ekonomii społecznej. Szkolenie prowadzone było przez doświadczonego trenera, a organizatorzy szkolenia zapewnili uczestnikom materiały edukacyjne i catering.