Aktualności-Umowy z Grantobiorcami podpisane! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Umowy z Grantobiorcami podpisane!

Aktualności » Umowy z Grantobiorcami podpisane!

Nabory z czerwca 2019 roku, w zakresie 1.1.1.2 Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej zakontraktowane! 

Z radością informujemy, że weryfikacja naboru nr 10/2019/G została zakończona w marcu 2020 r., a co za tym idzie, Grantobiorcy podpisali z LGD PDS umowy na realizację poszczególnych zadań. Już niebawem Wasza okolica, m.in. wzbogaci się o kolejną infrastrukturę rekreacyjną, świetlice dostaną nowe wyposażenie.

W tabeli poniżej znajdziecie listę zadań zakontaktowanych do realizacji! 

Lista operacji wybranych 
Oznaczenie naboru: PDS.10.2019.G
LP. Wnioskodawca Tytuł projektu Gmina
1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka Doposażenie Społecznego Centrum Aktywności  Borzytuchom
2 Stowarzyszenie Zwykłe "Solidarni" Utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla najmłodszych. Bytów
3 Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" Kwiatowa bawi i integruje - plac zabaw przy ulicy Kwiatowej w Bytowie Bytów
4 Stowarzyszenie "KRÓLESTWO NATURY" Strefy aktywności dla seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska
5 Stowarzyszenie "Wiatr w Żagle" Plac zabaw Budowo Dębnica Kaszubska
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Pomysku Wielkim Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pomysku Wielkim na potrzeby działań aktywizujących społeczność lokalną Bytów
7 Stowarzyszenie "Osiecko" Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Osiecko Borzytuchom
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomku "PŁOMYK" Wsparcie społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Tuchomko Tuchomie
9 Stowarzyszenie Smak Przygody Plenerowy teatr kobiet - wspieranie aktywności społecznej Potęgowo
10 Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Czarna Dąbrówka
11 Stowarzyszenie Rokitnik Nasz Kaszëbsczi Króm – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity Czarna Dąbrówka
12 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy  "Klub Aktywnego Seniora" Kołczygłowy