Aktualności-Warsztaty kreatywne! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Warsztaty kreatywne!

Aktualności » Warsztaty kreatywne!

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza przedstawicieli: samorządów - osoby zajmujące się sektorem Społecznym: GOPS, MOPS, SDŚ oraz instytucje kultury, wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe działające na rzecz w/w sektora, Społeczne Centra Aktywności, instytucje regionalne i ponadregionalne na drugie warsztaty kreatwyne pozwalające na zapalnowanie nadchodzących wyzwań w tzw. zakresie SPOŁECZNYM w regionie.       

W/w spotkanie jest bardzo ważnym spotkaniem, które umożliwi Państwu lub Państwa przedstawicielom możliwość wpływu na to co będzie wspierane z nowych dotacji LGD PDS w nowym okresie programowania.

Wypracowane pomysły będą stanowić kluczowe elementy nowej strategii, dlatego warto poświęcić ten czas i swoją energię, wiedzę i doświadczenie, aby w przyszłości mieć możliwość sięgania po fundusze na to, co faktycznie jest potrzebne dla szeroko rozumianego sektora Społecznego.                                

Program warsztatów

W związku z sprawami organizacyjnymi prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 17.05 do godz. 12.00. przesyłamy link do ankiety google do wypełnienia: https://forms.gle/qiS5QrBNUCVEgret9

lub przesłania informacji na adres e mail: m.heron@pds.org.pl lub telefonicznie 608506899.

Serdecznie zapraszamy !!!

Zespół LGD PDS