Aktualności-Wydłużeniu uległ termin składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach XII rundy konkursowej! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Wydłużeniu uległ termin składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach XII rundy konkursowej!

Aktualności » Wydłużeniu uległ termin składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach XII rundy konkursowej!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim informuje, iż  wydłużeniu uległ termin składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach XII rundy konkursowej.

Wnioski będą przyjmowane poprzez portal WITKAC.PL w terminie do 08.07.2020r.