Aktualności-Wyniki 5 edycji Konkursu - Społeczni Aktywni! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Wyniki 5 edycji Konkursu - Społeczni Aktywni!

Aktualności » Wyniki 5 edycji Konkursu - Społeczni Aktywni!

W końcu są tak długo wyczekiwane wyniki 5 edycji konkursu SPOŁECZNI AKTYWNI. Dziękujemy wszystkim za złożone wnioski, nie spodziewaliśmy się takiego dużego odzewu. Pracy było co nie miara, gdyż w ramach konkursu wpłynęło aż 34 wnioski. Budżet konkursu 16 000,00 zł pozwolił na dofinansowanie 8 inicjatyw. Dziękujemy wszystkim za udział, zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W najbliższym czasie skontaktujemy się z wybranymi Wnioskodawcami.

Wyniki 5 edycji Konkursu Społeczni - Aktywni!