Aktualności-Zapraszamy do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zapraszamy do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju PDS

Aktualności » Zapraszamy do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju PDS

Zapraszamy mieszkańców powiatu bytowskiego (gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) i powiatu słupskiego (gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo) do udziału w konsultacjach społecznych nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju i przesłanie ewentualnych uwag lub nowych propozycji zmian na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 2 września 2020 r. pocztą elektroniczną na adres m.heron@pds.org.pl.

 

Formularz zmian