Aktualności-Zdrowie w XXI w. - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zdrowie w XXI w.

Aktualności » Zdrowie w XXI w.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza 29.06.2022 r. na godz. 9.00 do Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie przedstawicieli sektora zdrowia, osoby zajmujące się promocją zdrowego trybu życia, organizacje pozarządowe działające na rzecz w/w sektora i wszystkich zainteresowanych tym jakże nam bliskim tematem na czwarte warsztaty kreatywne pozwalające na znalezienie innowacji i zaplanowanie nadchodzących wyzwań w tzw. zakresie ZDROWIE w regionie.

A inspirować nas będą w Nowych trendach w obszarze zdrowia - Ania Kuryłek i Małgosia Kaźmierczak-Szawczukiewicz (Plan Bee) oraz Ewelina Dolna-Filipczuk Centrum Zdrowia i Rekreacji Ruchowej "Eldofit".  

Mamy nadzieję, że w/w spotkanie pozwoli spojrzeć mieszkańcom naszego regionu w przyszłości i zaplanować trendy zdrowotne na nadchodzące lata. 

W związku z tym, nie może Państwa na tych warsztatach zabraknąć.      

Program warsztatów

W związku ze sprawami organizacyjnymi prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 27 czerwca do godz. 14.00 na adres e-mail: m.heron@pds.org.pl, telefonicznie - 608 506 899 lub poprzez wypełnienie ankiety 

Serdecznie zapraszamy !!!

Zespół LGD PDS