Aktualności-Życzenia Świąteczne dla mieszkańców obszaru LGD PDS! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Życzenia Świąteczne dla mieszkańców obszaru LGD PDS!

Aktualności » Życzenia Świąteczne dla mieszkańców obszaru LGD PDS!

Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość.
Każda chwila świąt Bożego Narodzenia
Niech żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem,
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia !

życzy
Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi