Aktualności-Życzenia Wielkanocne! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Życzenia Wielkanocne!

Aktualności » Życzenia Wielkanocne!

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość 

zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie 

pomyślność, szczęście i zdrowie oraz piękny uśmiech każdego dnia

życzą 

Zarząd, Rada i Pracownicy  

Lokalnej Grupy Działania

Partnerstwo Dorzecze Słupi