Aktualności-Życzenia Wielkanocne! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Życzenia Wielkanocne!

Aktualności » Życzenia Wielkanocne!

Zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkanocnych,

radosnego, wiosennego nastroju,

przy wspólnym stole

w gronie najbliższej rodziny 

         życzy  

Zarząd i pracownicy biura LGD PDS