Biuletyn informacyjny OWES!

LGD PDS zaprasza do lektury 8 numeru Biuletynu Informacyjnego wydanego w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”.

Biuletyn informacyjny 08/2017