Biuletyn Informacyjny OWES!

LGD PDS zaprasza do lektury szóstego numeru Biuletynu Informacyjnego wydanego w tym roku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”.

Biuletyn informacyjny 06/2018